Tere tulemast minu veebilehele!

Siin lehel leidub palju aktuaalseid mõtteid, teemasid ja kirjutusi meie elust ja linnast. Tutvuda saab nii Tallinna kui ka Lasnamäe programmiga. Olen tänulik kui toetate mind eelseisvatel valimistel!

Lugupidamisega,

Teie Aleksandr

Lühidalt minust

Politoloog, Euroakadeemia õppejõud, ajalooõpetaja, Tallinna Linnavolikogu liige, Lasnamäe halduskogu liige, Keskerakonna büroo nõunik, riigihalduse ministri nõunik (2016-2017).

Teised lubavad meie teeme logo

Elulugu

Meie Linn

Eesti Keskerakonnal on Tallinnas tugev, professionaalne meeskond ja pikaajaline kogemus linna juhtimisel. Tallinnale on oluline stabiilse arengu ja kindla juhtimise jätkumine. Meie eesmärk on, et Tallinnas oleks kõigil hea elada. Nii noortel kui ka eakatel, nii eestlastel, venelastel kui ka teiste rahvuste esindajatel. Linna arengu, stabiilsuse ja jätkusuutlikkuse tagavad järgmise nelja aasta jooksul ellu viidav konkreetne tegevuskava.

Kultuur

Kultuur on ühiskondlik institutsioon, mis peab ühendama Eesti rahvast, edendama rahva vaimset ja majanduslikku arengut ning aitama kaasa ka riigist positiivse kuvandi loomisele maailmas. Tugev kultuur tugineb sotsiaalsete, etniliste ja regionaalsete kogukondade omavahelisele dialoogile ja enesest lugupidamisele.

Noorsoopoliitika ja sport

Noorsugu on linna ja riigi tulevik. Vajalik on noorte mitmekülgne kaasamine ühiskondlikku tegevusse, hariduse kättesaadavuse suurendamine, toetusmehhanismide loomine töökogemuseta õppeasutuste lõpetajate tööülesaamise soodustamiseks, spordiga tegelemise võimaluste laiendamine.

Haridus

Eesti peamiseks rikkuseks on selle elanikud. Poliitika peab olema suunatud elanike vaimsete ja materiaalsete vajaduste rahuldamisele. Kaasaegses maailmas ei ole see võimalik ilma efektiivselt toimiva haridussüsteemita.

Keskkonnakaitse

Ühiskonna ja majanduse stabiilne areng ei ole võimalik ilma säästliku suhtumiseta ümbritsevasse keskkonda. Elanikel peab olema võimalus saada osa kokkupuutest loodusega nii energia taastamiseks kui ka oma tervise säilitamiseks.

Meie suured ja julged projektid!

Tegevuskava

Teised lubavad, meie teeme!
ÜLE-LINNALINE

ÜLE-LINNALINE

TEGEVUSKAVA

Uuri lähemalt
Lasnamäe

Lasnamäe

TEGEVUSKAVA

Uuri lähemalt

Artiklid ja Uudised

Võtke Minuga ühenudst!